Conform cerin┼úelor Legii nr. 677/2001 pentru protec┼úia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date, modificat─â ┼či completat─â ┼či ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či protec┼úia vie┼úii private ├«n sectorul comunica┼úiilor electronice (se precizeaz─â ┼či acest act normativ, dup─â caz) Lester – Juc─ârii Online are obliga┼úia de a administra ├«n condi┼úii de siguran┼ú─â ┼či numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furniza┼úi despre dumneavoastr─â, un membru al familiei dumneavoastr─â ori o alt─â persoan─â.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaz─â prin mijloace mixte (manuale ┼či automate), cu respectarea cerin┼úelor legale ┼či ├«n condi┼úii care s─â asigure securitatea, confiden┼úialitatea ┼či respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. Principii ale prelucr─ârii datelor cu caracter personal

 • Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face ├«n scopuri bine determinate, explicite ┼či legitime, adecvate, pertinente ┼či neexcesive prin raportare la scopul ├«n care sunt colectate ┼či ulterior prelucrate. Scopul colect─ârii datelor este facturarea ┼či livrarea produselor comandate online ┼či comunicarea de informa┼úii despre site ┼či produse. Informa┼úiile ├«nregistrate sunt destinate utiliz─ârii de c─âtre operator ┼či sunt comunicate numai urm─âtorilor destinatari: persoana vizat─â (persoana de la care se colecteaz─â datele), servicii de curierat, precum ┼či ├«n scopuri de marketing direct;
 • Confiden┼úialitatea: Persoanele care prelucreaz─â, date cu caracter personal au prev─âzut ├«n contractul de munca ┼či ├«n fisa postului o clauza de confiden┼úialitate;
 • Consim┼ú─âm├óntul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excep┼úia prelucr─ârilor care vizeaz─â date din categoriile men┼úionate ├«n Legea nr. 677/2001 ┼či alte date prev─âzute de acte normative;
 • Informarea: Persoana este informat─â de c─âtre intreprindere care prelucreaz─â datele personale ale persoanei vizate;
 • Stocarea: Datele cu caracter personal se stocheaz─â timp de 3 ani de la prima cump─ârare. Totodat─â, persoana vizat─â are dreptul s─â solicite ┼čtergerea datelor personale, stocat─â printr-o cerere scris─â, datat─â ┼či semnat─â la Lester – Juc─ârii Online, T├órgu Secuiesc, str. Sz┼Ĺcs J├│zsef, nr. 24. De asemenea, refuzul persoanei vizate, de prelucrarea a datelor personale, va duce la ├«ncetarea oric─âror prelucr─âri de date cu caracter personal;
 • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozi┼úie ┼či de a nu fi supus unei decizii individuale, precum ┼či dreptul de a se adresa Autorit─â┼úii Na┼úionale de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal sau instan┼úei de judecat─â pentru ap─ârarea oric─âror drepturi garantate de lege, care le-au fost ├«nc─âlcate;
 • Securitatea: M─âsurile tehnice ┼či organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal ├«mpotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modific─ârii, dezv─âluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejat─â de solu┼úii antivirus actualizate permanent.

2. Drepturile persoanei vizate

 • dreptul de a ob┼úine de la Lester – Juc─ârii Online, la cerere ┼či ├«n mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Lester – Juc─ârii Online;
 • dreptul de a ob┼úine de la Lester – Juc─ârii Online, la cerere ┼či ├«n mod gratuit rectificarea sau actualizarea ├«n special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • dreptul de a ob┼úine de la Lester – Juc─ârii Online, la cerere ┼či ├«n mod gratuit transformarea ├«n date anonime a datelor a c─âror prelucrare nu este conform─â cu Legea nr. 677/2001;
 • dreptul de a ob┼úine de la Lester – Juc─ârii Online, la cerere ┼či ├«n mod gratuit notificarea c─âtre ter┼úii c─ârora le-au fost dezv─âluite datele oric─ârei opera┼úiuni efectuate conform pct. 2) sau 3), dac─â aceasta notificare nu se dovede┼čte imposibil─â sau nu presupune un efort dispropor┼úionat fa┼ú─â de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a se opune ├«n orice moment, din motive ├«ntemeiate ┼či legitime, ca datele care o vizeaz─â s─â fac─â obiectul unei prelucr─âri, cu excep┼úia cazurilor ├«n care exist─â dispozi┼úii legale contrare; ├«n caz de opozi┼úie justificat─â prelucrarea nu mai poate viza datele ├«n cauz─â;
 • dreptul de a v─â adresa justi┼úiei pentru ap─ârarea oric─âror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost ├«nc─âlcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizat─â se poate adresa Autorit─â┼úii Na┼úionale de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal sau/┼či instan┼úelor de judecat─â.

3. Securitatea datelor cu caracter personal

Lester – Juc─ârii Online certific─â faptul c─â ├«ndepline┼čte cerin┼úele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Lester – Juc─ârii Online utilizeaz─â metode ┼či tehnologii de securitate, ├«mpreun─â cu politici aplicate salaria┼úilor ┼či proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale ├«n vigoare.

Pentru mai multe detalii ┼či informa┼úii orice persoan─â interesat─â se poate adresa:
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucure┼čti
Telefon: (021) 252.58.88 Fax: (021) 252.57.57
Web: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.